Curatorial este un proiect editorial non-profit, o revistă ce reunește informații, știri si noutăți despre evenimente, lucrări sau realizări in domeniul artei, precum și despre întâmplări, curente și tendințe ale culturii urbane.

Urmăreşte-ne pe
Contact
Home  /  Artǎ   /  Artista Luminița Gliga, între laureații premiilor Academiei Române pentru anul 2021
september,22,,2017,bucharest/romania, ,the,romanian,academy,(academia,romana)

Artista Luminița Gliga, între laureații premiilor Academiei Române pentru anul 2021

Artista Luminița Gliga se numără între laureații premiilor acordate de Academia Română pentru anul 2021, care vor fi decernare pe 7 decembrie 2023, la ora 10:00, în Aula Academiei Române.

Luminița Gliga a fost aleasă câștigătoarea Premiului „Ion Andreescu” pentru expoziţiile „Martor tăcut (Sala Rondă, Cercul Militar Naţional), „Periplu și Reflecție(Galeria Căminul Artei) și „Uneori caii sunt verzi (Galeria artelor, Cercul Militar Național).

Academia Română va decerna premiile pentru cele mai valoroase creații științifice și artistice realizate în anul 2021, în prezența membrilor Adunării Generale.

Premiile sunt acordate, conform regulamentului, în cadrul celor 14 secții științifice ale Academiei Române: literatură și filologie, istorie, matematică, fizică, chimie, științe tehnice, științe geonomice, tehnologia informației, biologie, medicină, agronomie, silvicultură, științe economice și juridice, sociologie, psihologie, filosofie, teologie, arte plastice, teatru și muzică. Academia Română va acorda trei diplome „Meritul Academic“ și zece diplome „Distincția Culturală“.

Lista premiilor și a câștigătorilor

FILOLOGIE ȘI LITERATURĂ

Premiul „Timotei Cipariu“

Lucrarea: Antim Ivireanul, Evanghelie, 1697. Ediție critică și studiu filologico-lingvistic.

Autoare: Roxana Vieru și Adina Chirilă

Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“

Lucrarea: Repertoriu al schimbărilor de nume (1895-1946), vol. I-II

Autoare: Ioana Gafton

Premiul „Ion Creangă“ – Nu se acordă

Premiul „Titu Maiorescu“

Lucrarea: Finnegans Wake, 628 – Romanul întunericului

Autor: Mircea Mihăieș

Premiul „Lucian Blaga“

Lucrarea: I. Negoițescu – Radu Stanca. Un roman epistolar. Ediție integrală

Autori: Ioan Cristescu și Ionel-Mircea Vartic

Premiul „Mihai Eminescu“ – Nu se acordă

Premiul „Ion Luca Caragiale“ – Nu se acordă

Științe istorice și arheologie

Premiul „Vasile Pârvan“

Lucrarea: Rendre la couronne au Christ. Étude sur la fin de l’idée impériale byzantine

Autor: Petre-Radu Guran

Premiul „Dimitrie Onciul“

Lucrarea: „Minunat este Dumnezeu întru sfinții Lui“. Chipuri sfinte în vechi hrisoave românești

Autoare: Oana-Mădălina Popescu

Premiul „George Barițiu“

Lucrarea: La Società di Gesù e le arti in Transilvania nel Settecento

Autor: Cristian-Alexandru Damian

Premiul „Nicolae Iorga“ – Nu se acordă

Premiul „Nicolae Bălcescu“

Lucrarea: Istorii românești ale ideii de ,,Europa“, secolele XVII-XXI (imagini, note, reflecții)

Autor: Laurențiu-Dănuţ Vlad

Premiul „A.D. Xenopol“

Lucrarea: Astra și societatea 1918-1930

Autor: Valer Moga

Premiul „Mihail Kogălniceanu“

Lucrarea: Programul de măsuri active al KGB-GRU împotriva României (1964-1989)

Autor: Mircea-Flavius Stan

Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“

Lucrarea: Cartea foametei

Autoare: Larisa Turea

ȘTIINȚE MATEMATICE

Premiul „Simion Stoilow“

Lucrarea: Renormalization and Siegel disks for complex Hénon maps

Autor: Remus-Andrei Radu

Premiul „Gheorghe Țițeica“

Lucrarea: Homological stability for moduli spaces of disconnected submanifolds

Autor: Martin David Palmer-Anghel

Premiul „Gheorghe Lazăr“

Lucrarea: Large-Amplitude Steady Downstream Water Waves

Autor: Eugen Vărvărucă

Premiul „Grigore C. Moisil“ – Propunere făcută împreună cu Secţia de ştiinţa şi tehnologia informaţiei

Lucrarea: How Many Steps Still Left to x*?

Autor: Emil-Adrian Cătinaş

Premiul „Spiru Haret“ – Nu se acordă

Premiul „Dimitrie Pompeiu“

Grupul de 5 lucrări: Stabilizare la frontieră pentru ecuații de tip parabolic deterministe sau stochastice

Autor: Ionuţ Munteanu

Premiul „Petre Sergescu“ – Nu se acordă

ȘTIINȚE FIZICE

Premiul „Constantin Miculescu“ – Nu se acordă

Premiul „Dragomir Hurmuzescu“

Grupul de lucrări: Obţinerea şi validarea unor nanomateriale luminiscente în aplicaţii de senzoristică de fluorescent

Autoare: Ana-Maria Crăciun

Premiul „Ștefan Procopiu“

Grupul de lucrări: Studiul ecuaţiei de stare a materiei nucleare folosind ciocnirile de ioni grei

Autor: Mircea-Dan Cozma

Premiul „Horia Hulubei“

Grupul de lucrări: Studiul aspectelor fundamentale şi aplicate ale dinamicii defectelor induse de fascicule de ioni acceleraţi

Autor: Gihan Velişa

Premiul „Radu Grigorovici“

Grupul de lucrări: Proprietăţi structurale şi funcţionale ale straturilor subţiri calcogenice

Autori: Oana-Claudia Mihai, Florinel Sava, Iosif-Daniel Şimăndan

ȘTIINȚE CHIMICE

Premiul „Costin D. Nenițescu“ – Nu se acordă

Premiul „I. G. Murgulescu“

Grupul de lucrări: Interacţia proteină-ligand cu aplicaţii biomedicale, investigată prin microcalorimetrie şi simulări de dinamică moleculară

Autoare: Aurica Precupaş

Premiul „Gheorghe Spacu“

Grupul de lucrări: O nouă strategie de sinteză a combinaţiilor complexe heterometalice 3d(MIII)4f pentru obținerea de materiale magnetice moleculare

Autor: Cătălin Maxim

Premiul „Nicolae Teclu“

a) Grupul de lucrări: Contribuții aduse în domeniul dezvoltării unor noi abordări analitice cu aplicații în autentificarea alimentelor şi băuturilor

Autoare: Dana-Alina Magdaş

b) Grupul de lucrări: Cercetări privind efectul compoziției şi texturii hidrotalciţilor în reacții catalizate bazic

Autor: Dumitru-Octavian Pavel

Premiul „Cristofor I. Simionescu“

Grupul de lucrări: Materiale polimerice cu aplicații biomedicale şi în protecția mediului

Autoare: Anca Filimon

ȘTIINȚE BIOLOGICE

Premiul „Emil Racoviță“

Lucrarea: Nematode fauna of the Romanian Carpathians, vol. I- II

Autori: Marcel-Ovidiu Ciobanu, Iuliana Popovici

Premiul „Grigore Antipa“

Lucrarea: Cartea roşie a nevertebratelor din România / The red book of invertebrates of Romania

Coordonatori: acad. Dumitru Murariu**, Sanda Maican

Premiul „Nicolae Simionescu“

Suită de 23 lucrări ştiinţifice, 2 capitole de carte şi 3 brevete, publicate în perioada 2015-2021, care se referă la metode de analiză (multiparametrică) pentru investigarea celulelor şi pentru detecţia rapidă (fără separare prealabilă) a unor biomolecule.

Autori: Cristina Polonschii, Szilveszter Gáspár

Premiul „Emanoil Teodorescu“

Suită de 13 articole (2019-2021) în domeniul spectrometriei de masă cu aplicaţii în proteomică: dezvoltarea metodelor avansate de studiu al proteinelor în diferite matrici biologice şi de analiză bioinformatică şi statistică a rezultatelor obţinute, cu numeroase aplicații în domeniul cercetării biomedicale şi biomaterialelor

Autor: Cristian (V.A.) Munteanu

ȘTIINȚE GEONOMICE

Premiul „Grigore Cobălcescu“

Lucrarea: Transcarpathian Petroleum Province in Romania

Autor: Bogdan M. Popescu

Premiul „Ludovic Mrazec“

Lucrarea: Low-Angle Shear Within the Exposed Mânzăleşti Diapir, Romania: Salt Decapitation in the Eastern Carpathians Fold-and-Thrust Belt

Autori: Dan-Mircea Tămaş, Alexandra Tămaş, Jessica Barabasch (Germania), Mark G. Rowan (SUA), Zsolt Schleder (Austria), Csaba Krézsek (România),  Janos L. Urai (Germania)

Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“

Lucrarea: Using morphometrics to distinguish between debris flow, debris flood and flood (Southern Carpathians, Romania)

Autor: Gheorghe-Viorel Ilinca

Premiul „Ștefan Hepites“ – Nu se acordă

Premiul „Simion Mehedinți“

a) Lucrarea: Permafrostul din Carpaţii Românești. Studiu de Geomorfologie

Autor: Răzvan-Andrei Popescu

b) Lucrarea: Grup de articole apărute în anul 2021, cu tematica principală pe probleme actuale de geopolitică şi dezvoltare urbană şi regională

Autor: Dănuţ-Radu Săgeată

ȘTIINȚE TEHNICE

Premiul „Aurel Vlaicu“ – Nu se acordă

Premiul „Traian Vuia“

Lucrarea: Life-Cycle Management of Machines and Mechanisms

Autori: Jörg Niemann (Germania), Adrian Pîslă (România)

Premiul „Henri Coandă“

Grupul de 5 lucrări:  Metode și modele avansate în tehnici de analiză și caracterizare a materialelor cu diferite aplicații tehnologice

Autoare: Nicoleta Nedelcu

Premiul „Constantin Budeanu“ – Nu se acordă

Premiul „Anghel Saligny“

Grupul de 2 lucrări: Studii teoretice și experimentale privind comportarea seismică a pereților beton armat și hibrizi/compoziți oțel beton / “The seismic behavior of reinforced concrete and hybrid/composite shear walls – Theoretical and experimental approaches”

Autori: Daniel Dan, Valeriu-Augustin Stoian

Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria științelor și tehnicii) – Nu se acordă

ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

Premiul „Ion Ionescu de la Brad“ – agricultură, economie, botanică

Lucrarea: Pajiştile României – Resurse, strategii de îmbunătățire şi valorificare

Autori: Vasile Mocanu, Neculai Dragomir*, Vasile-Adrian Blaj, Tudor-Adrian Ene, Monica-Alexandrina Tod, Victoria Mocanu

Premiul „Traian Săvulescu“ – biologie, fitopatologie, biotehnologie, știința alimentului

Lucrarea: Heat stress in Broilers Chickens and the Effect of Dietary Polyphenols, with Special Reference to Willow (Salix spp.) Bark Supplements – A Review

Autori: Mihaela Sărăcilă, Tatiana-Dumitra Panaite, Camelia-Puia Papuc, Rodica-Diana Criste

Premiul „Marin Drăcea“ – agricultură, știința solului, îmbunătățiri funciare, horticultură, zootehnie

Lucrarea: Using historical spy satellite photographs and recent remote sensing data to identify high-consevation-value forests

Autori: Cătălina-Mihaela Munteanu, Cornelius Senf (Germania), Mihai-Daniel Niţă, Francesco Maria Sabatini (Germania), Julian Oeser (Germania), Rupert Seidl (Germania), Tobias Kuemmerle (Germania)

Premiul „Gheorghe Ionescu-Șișești“ – agricultură, știința solului, îmbunătățiri funciare, horticultură, zootehnie

Lucrarea: Implicaţii ale activităţii râmelor (Oligochaeta: Lumbricidae) în unele ecosisteme antropice

Autori: Mădălina-Maria Borca

ȘTIINȚE MEDICALE

Premiul „Iuliu Hațieganu“ – Nu se acordă

Premiul „Daniel Danielopolu“ – Nu se acordă

Premiul „Gheorghe Marinescu“ – Nu se acordă

Premiul „Victor Babeș“

Lucrarea: Personalităţi şi contribuţii româneşti în medicina internaţională

Autori:  Radu Iftimovici , Dana Baran

Premiul „Constantin I. Parhon“ – Nu se acordă

Premiul „Ștefan S. Nicolau“ – Nu se acordă

ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE ȘI SOCIOLOGIE

Științe economice

Premiul „Petre S. Aurelian“

Lucrarea: Managementul strategic al cercetării știinţifice

Autoare: Meda Gâlea

Premiul „Virgil Madgearu“

Lucrarea: Mecanisme şi instrumente de stimulare a exporturilor

Autor: Adrian-Ştefan Constantinescu

Premiul „Victor Slăvescu“

Lucrarea: Destinul Tezaurului României – Argumente din arhivele ruse

Autor: Ilie Schipor

Premiul „Nicolas Georgescu Roegen“

Grup de studii consacrate politicilor monetare şi fiscale (Monetary Neutrality with Sticky Prices and Free Entry; Fiscal Policy in Europe: Controversies over Rules, Mutual Insurance and Centralization; Optimal Monetary’ Policy and Liquidity with Heterogeneous Households)

Autori: Florin-Ovidiu Bîlbîie, Tommaso Monacelli (Italia), Roberto Perotti (Italia), Xavier Ragot (Franţa)

Sociologie

Premiul „Dimitrie Gusti“

a) Lucrarea: Realităţi sociale şi politici publice în România.

Autoare: Maria-Cristina Otovescu

b) Lucrarea: Mihail Manoilescu şi doctrina corporatistă.

Autor: Cristinel Pantelimon

Premiul „Henri H. Stahl“

Lucrarea: Criminalitatea violentă. Semnificaţii şi implicaţii sociale

Autoare: Simona-Ionela Mihaiu

Științe Juridice

Premiul „Nicolae Titulescu“ – Nu se acordă

Premiul „Simion Bărnuțiu“ – Nu se acordă

Premiul „Andrei Rădulescu“ – Nu se acordă

Filosofie, teologie, psihologie și pedagogie

Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“

Lucrarea: Dicţionar de pedagogie

Autoare: Muşata-Dacia Bocoş-Binţinţan (coordonator), Ramona Răduţ-Taciu, Cornelia-Afrodita Stan

Premiul „Mircea Florian“ – Nu se acordă

Premiul „Ion Petrovici“

Lucrarea: Elogiul frontierelor. Mic tratat de libertate

Autor: Andrei Vieru

Premiul „Vasile Conta“

Lucrarea: Fermenţii basmului românesc

Autor: Viorel Mirea

Premiul „Dumitru Stăniloaie“

a) Lucrarea: De l’homme extérieur à l’homme intérieur. L’anthropologie spirituelle de saint Jean Cassien

Autor: Florin-Ciprian Petre

b) Lucrarea: Frumuseţea Liturgică Ortodoxă – Icoană a frumuseţii cereşti. Istoria, arta confecţionării şi semnificaţiile teologico-simbolice ale obiectelor de cult

Autor: Arhim. Dionisie Dumitru I. Constantin

Arte, arhitectură, audiovizual

Creație muzicală

Premiul „George Enescu“

Lucrarea: 21.12.2012 pentru clarinet și cvartet de coarde

Compozitor: Cristian-Antoniu Bence-Muk

Muzicologie

Premiul „Ciprian Porumbescu“

Lucrarea: Catalogul manuscriselor de tradiție bizantină din sec. al XVIII-lea. Fondul grecesc din Biblioteca Academiei Române (vol. IV)

Autoare: Ozana-Irina Alexandrescu

Istoria artei

Premiul „George Oprescu“

Lucrarea: Les ébénistes de la Couronne sous le règne de Louis XIV

Autor: Călin-Gelu Demetrescu

Artă plastică

Premiul „Ion Andreescu“

Expoziţiile: Martor tăcut (Sala Rondă, Cercul Militar Naţional), Periplu și Reflecție (Galeria Căminul Artei), Uneori caii sunt verzi (Galeria artelor, Cercul Militar Național)

Artist plastic: Luminița Gliga

Etnografie și folclor

Premiul „Simion Florea Marian“

a) Lucrarea: Ochiul dracului și al lui Dumnezeu (mentalități economice tradiționale)

Autor: Marin Marian-Bălașa

b) Lucrarea: Mitologie română (vol. I-III)

Autoare: Antoaneta-Liliana Olteanu

Creație arhitectonică

Premiul „Duiliu Marcu“

Lucrarea: Din spatele cinematografului spre Sala Frescelor

Autor: Arh. Marian Moiceanu

Artele spectacolului

Premiul „Aristizza Romanescu“

Rolul Floarea Plătici în filmul Luca (regia: Horațiu Mălăele)

Actriță: Rodica Mandache

Știința și tehnologia informației

Premiul „Grigore Moisil“ – în colaborare cu Secţia de ştiinţe matematice (vezi III. Științe matematice)

Grupul de 7 lucrări privind Metode matematice în controlul avansat al sistemelor complexe

Autor principal: Dumitru Băleanu

Premiul „Mihai Drăgănescu“

a) Grupul de 5 lucrări: Etica algoritmilor de Machine Learning (ML)

Autor principal: Mike Horia Mihail Teodorescu

b) Grupul de 16 lucrări: Inteligenţă Artificială pentru Educație

Autor principal: Mihai Dascălu

Premiul „Tudor Tănăsescu“

Grupul de 3 lucrări: Modele şi regulatoare prin transformarea modelelor bazate pe produs tensorial

Autor principal: Elena-Lorena Hedrea

Premiul „Gheorghe Cartianu“

a) Grupul de 4 publicații şi platforma informatică RELATE pe subiectul: Tehnologia şi aplicațiile prelucrării limbajului natural.

Autori principali: Vasile-Florian Păiş, Radu Ion

b) Grupul de 3 lucrări: Noi rezultate în Quantum Computing.

Autori: George-Pantelimon Popescu, Andrei Tănăsescu

Diploma „Meritul Academic“

– „Romanian Journal of Information Science and Technology“, pentru poziția fruntașă în evaluarea internațională Clarivate

– Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu“, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la înființare

– Dr. Valentina Eşanu, cercetător științific la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei

Diploma „Distincția Culturală“

– Prof.univ.dr. Valentina Vasile, director al Institutului de Economie Națională

– Alexandru Ion Herlea, președintele Asociaţiei La Maison Roumaine, Paris

– Alexandru-Dan Bartoc, președintele Fundaţiei Culturale „Bartoc“

– Editura Academiei Române

– Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“

– Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti“

– Dr. Eugen Nicolae, directorul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan“

– Dr. Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, fost muzeograf la Muzeul Municipiului București

– Ilarie Gh. Opriş, directorul Asociației Culturale „Sfântul Gheorghe“; Editura „Cronica Mureşeană“, Sângeorgiu de Mureş

– Ordinul Militar de România