Curatorial este un proiect editorial non-profit, o revistă ce reunește informații, știri si noutăți despre evenimente, lucrări sau realizări in domeniul artei, precum și despre întâmplări, curente și tendințe ale culturii urbane.

Urmăreşte-ne pe
Contact
Home  /  Natură   /  Raport – Moștenirea culturală trebuie inclusă în politicile privind schimbările climatice
acropole, iarna

Raport – Moștenirea culturală trebuie inclusă în politicile privind schimbările climatice

Moștenirea culturală trebuie inclusă în politicile privind schimbările climatice este principala concluzie a raportului final al grupului de experți din statele membre UE, instituit prin metoda deschisă de coordonare (MDC), intitulat „Consolidarea rezilienței patrimoniului cultural la schimbările climatice. La intersecția dintre Pactul Ecologic European și moștenirea culturală”.

Ministerul Culturii a anunțat pe 7 septembrie publicarea raportului final.

Bazat pe Metoda deschisă de coordonare, un proces de elaborare a politicilor UE utilizat de statele membre pentru a coopera la nivel european, mandatul acestui grup a fost acela de a identifica impactul schimbărilor climatice asupra patrimoniului cultural și lacunele existente. De asemenea, a presupus examinarea modalităților în care moștenirea culturală poate contribui la obiectivele Pactului Ecologic European și la abordarea amenințărilor crizei climatice, prin furnizarea de soluții durabile.

Întrucât moștenirea culturală are o importanță deosebită pentru identitatea și integritatea tuturor cetățenilor, la nivel european, este necesar să se ia măsuri pentru protejarea sa. În plus, statele membre UE au convenit prin Tratatul de la Lisabona (articolul 3) să salvgardeze moștenirea culturală. Grupul de lucru a fost creat pentru a răspunde acestei necesități reunind, pentru prima dată, experți din 25 de state membre ale UE și 3 țări asociate în vederea cooperării la nivel european pentru aplicarea acțiunii de combatere a efectelor schimbărilor climatice asupra patrimoniului cultural. Cercetarea efectuată de grup a documentat în primul rând accelerarea acestor efecte care amenință toate formele de patrimoniu cultural. Raportul semnalează lipsa de politici și planuri de acțiune, atât la nivel european, cât și la nivelul statelor membre.

Mai mult de 80 de exemple de bune practici

Pentru prima dată, experții au reușit să colecteze 83 de exemple de bune practici din 26 de țări europene. Sunt acoperite toate tipurile de patrimoniu cultural material și imaterial: clădiri și monumente, colecții muzeale, situri arheologice, peisaje culturale și grădini istorice, abilități și cunoștințe tradiționale, patrimoniu subacvatic etc.

Aceste bune practici se constituie ca o sursă de inspirație și creativitate pentru factorii de decizie, experții în domeniul patrimoniului, meșteșugarii și educatorii, cu privire la modul de abordare a amenințărilor reprezentate de schimbările climatice asupra patrimoniului cultural. De asemenea, a rezultat importanța rolului cercetării în protejarea moștenirii culturale față de efectele schimbărilor climatice pe baza aplicării unor soluții ecologice și durabile privind patrimoniul.

Concluziile raportului

Cele mai importante concluzii subliniază urgența de a stabili și implementa strategii adecvate în vederea îmbunătățirii rezilienței, prin includerea moștenirii culturale în politicile privind schimbările climatice.

Pe lângă acestea, s-au desprins și următoarele recomandări:

Sprijinirea acțiunilor de conservare a monumentelor și siturilor contribuie la protecția mediului;

Revitalizarea și utilizarea abilităților și tehnicilor tradiționale pot aduce contribuții substanțiale în procesul de ecologizare a Europei și pot stimula redresarea economică;

Moștenirea culturală trebuie inclusă în sistemele naționale de învățământ, ale fiecărui stat membru;

Programele naționale de cercetare trebuie stimulate pentru a dezvolta măsuri de protecție împotriva schimbărilor climatice;

Necesitatea imediată de creștere a gradului de conștientizare față de moștenirea culturală în vremuri de criză climatică la toate nivelurile: politic, social și cultural.

Șocați de viteza și amploarea schimbărilor climatice

Potrivit dr. Johanna Leissner, președinte al grupului OMC și delegat al Germaniei, grupul a colaborat într-un real spirit european.

„Pe de o parte, am fost șocați de viteza și amploarea fără precedent a schimbărilor climatice care amenință moștenirea noastră culturală, pe de altă parte, am găsit multe răspunsuri că moștenirea culturală poate contribui la rezolvarea crizei climatice și cum ne putem susține moștenirea culturală europeană pentru generațiile viitoare”, a transmis ea, potrivit unui comunicat publicat de minister.

Raportul complet împreună și cele zece recomandări înaintate de grupul de experți sunt disponibile pe doi.org.

Statele membre reprezentate de experți în grupul MDC sunt: Austria, Belgia, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și țările asociate Elveția, Norvegia și Islanda.

Foto: Acropole, acoperit de zăpadă