Curatorial este un proiect editorial non-profit, o revistă ce reunește informații, știri si noutăți despre evenimente, lucrări sau realizări in domeniul artei, precum și despre întâmplări, curente și tendințe ale culturii urbane.

Urmăreşte-ne pe
Contact
Home  /  Artǎ   /  MNAR are nevoie de personal de specialitate și de pază privind siguranţa obiectelor expuse
stihiile războiului, ion vlasiu. omul printre arbori, curatorial.ro

MNAR are nevoie de personal de specialitate și de pază privind siguranţa obiectelor expuse

Muzeul Național de Artă al României (MNAR) a transmis, la solicitarea curatorial.ro, că principala provocare punct de vedere al siguranţei obiectelor expuse cu care se confruntă o reprezintă restricționarea angajării de personal de specialitate şi a celui cu atribuţii de pază şi supraveghere a patrimoniului muzeal.

Muzeul din subordinea Ministerului Culturii inventariază la fiecare patru ani colecțiile deținute sau ori de câte ori apar modificări ale structurii funcţionale, predări-primiri de gestiuni sau alte prevederi legale, și reprezentanții săi spun că nu au fost constatate lipsuri în gestiune și că nici nu au existat cazuri de deteriorări ale bunurilor culturale pe timpul transportului şi al expunerii în expoziţiile temporare.

La începutul anului, în contextul constatării unor pierderi importante la mari muzee ale lumii, între care British Museum, care a constatat furtul și distrugerea a aproximativ 1.800 de obiecte prețioase, curatorial.ro a inițiat o cercetare privind patrimoniul unora dintre cele mai importante muzee ale țării: Muzeul Național de Artă al României (MNAR), Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC), Muzeul Național Brukenthal, Muzeul de Artă din Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Muzeul Național de Artă Timișoara (MNArT), Muzeul Național de Istorie a României și Muzeul Municipiului București.

Pe parcursul a mai bine de două luni și jumătate, mult după expirarea termenului legal de răspuns la solicitări în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, Ministerul Culturii – care a fost de asemenea destinatar al unei astfel de cereri – și Muzeul Național de Artă al României nu au oferit răspunsuri.

Săptămâna aceasta, MNAR a dat curs solicitării.

Mai mult de 104.500 bunuri culturale mobile

Muzeul Naţional de Artă al României spune că deţinea 104.597 bunuri culturale mobile, la data de 31 decembrie 2023, stucturate în 19 gestiuni.

La întrebările «când a fost cel mai recent efectuat inventarul întregii colecții a muzeului, cu ce frecvență este verificată aceasta și despre câte piese este vorba», reprezentanții muzeului au precizat că, potrivit legislației, MNAR inventariază la fiecare patru ani colecţiile deţinute, inventariere care se derulează în baza unui calendar multianual, aprobat prin decizia managerului instituţiei, sau ori de câte ori sunt modificări ale structurii funcţionale, predări-primiri de gestiuni sau alte prevederi legale.

Constatările inventarierii sunt cuprinse în procesele verbale de inventariere aferente fiecărei gestiuni, centralizate la nivelul Procesului verbal de inventariere anuală întocmit de Comisia centrală de inventariere şi ataşat situaţiilor financiare anuale.

Dacă dintre cele șase muzee care au dat inițial curs solicitării curatorial.ro, două au confirmat că au înregistrat lipsuri în patrimoniu – MNAC și MNArT -, nu este și cazul Muzeului Național de Artă al României.

„La ultimele verificări nu au fost constatate diferenţe privind evidenţele faptice şi scriptice ale colecţiilor/gestiunilor deţinute. Nu au fost semnalate lipsuri în colecţiile/ gestiunile administrate de MNAR. Nu au fost cazuri de deteriorări ale bunurilor culturale pe timpul transportului şi al expunerii în expoziţiile temporare”, se arată în răspunsul parvenit curatorial.ro.

Asigurări și securitate

În ceea ce privește colecțiile permanente, muzeele chestionate afirmă că respectă seturi de norme impuse la nivel național și internațional – norme de conservare și restaurare a bunurilor mobile clasate, aprobate prin HG 1546 din 18 decembrie 2003, precum și recomandările Comitetului pentru Conservare al ICOM în materie de conservare preventivă. Cât privește securitatea acestora, fiecare ia propriile măsuri.

Asigurarea bunurilor culturale este reglementată în cadrul Legii 182/2000, precum şi în normele privind circulaţia bunurilor culturale, iar securitatea bunurilor culturale deţinute de MNAR este reglementată de Legea 333/2003, documentaţiile specifice acestor reglementări fiind avizate şi aprobate de organele în drept. Muzeul deţine o structură funcţională cu atribuţii în acest domeniu.

Restricţiile privind angajarea personalului de specialitate cât şi a celui cu atribuţii pe linia pazei şi supravegherii patrimoniului muzeal reprezintă una dintre provocările cu care se confruntă MNAR din punct de vedere al siguranţei obiectelor expuse.

Referitor la siguranța obiectelor expuse și a celor depozitate, prevenirea furtului, vandalizării și deteriorării reprezintă o preocupare constantă a muzeelor, spun reprezentanții acestora.

Foto: imagine din expoziția Ion Vlasiu, deschisă la MNAR până în 28 iulie