Curatorial este un proiect editorial non-profit, o revistă ce reunește informații, știri si noutăți despre evenimente, lucrări sau realizări in domeniul artei, precum și despre întâmplări, curente și tendințe ale culturii urbane.

Urmăreşte-ne pe
Contact
Fostele hale REBU din Berzei 21, transformate într-un hub cultural

Fostele hale REBU din Berzei 21, transformate într-un hub cultural

Mai multe organizații au inițiat un proces de reconversie și de valorificare a complexului Berzei 21, fostele hale REBU, deținut de Primăria Capitalei. Acest sit ar urma să fie destinat artelor spectacolului, expozițiilor și evenimentelor culturale.

Acest spațiu urmează să fie transformat și să devină un important motor de dezvoltare urbană și culturală, precum și un exemplu de reintroducere în oraș a unei arii industriale dezafectate, respectând scara locului și contextul.

Spațiul, identificat în Str. Berzei 21 și aflat în proprietatea Primăriei Capitalei, este necesar pentru scena creativ-culturală locală și pentru creșterea calității vieții la nivelul orașului, spun Asociația Cartierul Creativ, Nod Makerspace, Fundația Comunitară București și BAZA, inițiatoarele proiectului.

Ca un prim demers, cele patru organizații, reunite sub Grupul de inițiativă Berzei 21, au lansat o scrisoare deschisă adresată reprezentanților Primăriei Capitalei și Primăriei sectorului 1 și au dezvoltat o platformă online, www.berzei21.ro, care  reunește exemple de bune practici și parteneriate cu proiecte similare din alte țări europene și sunt deschiși să identifice noi parteneri, nevoi și idei din rândul comunității.

Spații destinate artelor spectacolului

Organizațiile propun ca acest complex Berzei 21 să devină un spațiu cu funcțiuni creativ culturale și strategice mixte: de producție culturală, spațiu de dialog, spații de lucru, spații de întâlniri, expoziții, evenimente, spații destinate artelor spectacolului, de ospitalitate, spații exterioare de utilitate publică, precum și spații destinate educației permanente, cu focus pe dezvoltare urbană și viitorul orașului, pentru a asigura un dialog esențial între administrația publică locală, mediul privat, mediul academic și sectorul asociativ.

Complexul Berzei 21 constă într-un lot de 22.680 mp, proprietate a Primăriei Municipiului București (imobilul cu nr. cadastral 273891, cartea funciara 273891 UAT București Sectorul 1). O rămășiță a epocii industriale, spațiul conține o serie de hale aparținând patrimoniului industrial al orașului. Clădirile sunt în prezent neutilizate, deteriorate și ocupă o suprafață de 8.360 mp.

Pe baza principiilor refolosirii adaptive a patrimoniului industrial, precum și a preocupărilor, cunoștințelor și istoricului organizațiilor semnatare, acestea consideră că fostele hale REBU sunt cea mai potrivită locație pentru un proiect de o astfel de anvergură.

Dimensiunea, structura, precum și poziționarea acestuia în centrul orașului îi oferă atributele necesare pentru a deveni un hub cultural cu funcțiuni diverse, dar complementare, un adevărat centru cultural și social, la standarde europene și la scara contextului ce îl conține.

Regenerare urbană

Astfel, prin reutilizarea eficientă a fostelor hale REBU, deschiderea spațiului public adiacent și prin crearea de noi funcțiuni social-culturale pentru și împreună cu comunitatea, cele patru asociații propun dezvoltarea un fenomen autentic de regenerare urbană, un exemplu de bune practici pentru ce ar putea să presupună un dialog și un parteneriat public-privat relevant.

În acest sens, membrii Grupului de inițiativă Berzei 21 au identificat deja scenarii de co-guvernare sau de finanțare pentru un astfel de proiect și sunt dispuse, alături de toți partenerii care s-au alăturat deja demersului, să contribuie direct la corecta desenare a proceselor și etapelor necesare unui proiect atât de complex, la demararea colaborărilor și a parteneriatelor necesare acestuia.

Dincolo de reciclarea și valorificarea fondului industrial construit, creșterea valorii, siguranței și atractivității țesutului contruit din care face parte situl, procesul are potențialul de a reînnoi imaginea orașului și de a stimula baza sa economică prin amplificarea turismului și prin susținerea strategică a industriilor creative locale.